Individualna psihoterapija za edukante Gestalt psihoterapije

Sastavni dio Programa za obrazovanje za Gestalt terapeuta je individualna terapija, u kojoj je edukant klijent. Prema pravilima Centra IGW Zagreb, individualna psihoterapija traje 100 sati i treba ju započeti tijekom prve godine edukacije s Gestalt terapeutom koji je prihvaćen od strane Centra. Ana Žele se nalazi na listi Psihoterapeuta u sklopu edukacije.


Mentea slavi dvije godine uspješnog poslovanja

Dvije godine uspješnog poslovanja rezultiralo je velikim brojem zadovoljnih klijenata, korisnim edukacijama i kolumnama o mentalnom zdravlju. Uvedene su i dvije nove usluge: individualna terapija za edukante psihoterapije i psihoterapija kao healthcare benefit za tvrtke. Zahvaljujem svojim klijentima i suradnicima na ukazanom povjerenju!


Sudjelovanje na Kongresu EAP (European Associaton for Psychotherapy)

U Beču se 12. i 13. ožujka 2022. održao Kongres EAP-a na temu „Nada psihoterapije u ugroženom svijetu“, na kojem je kao slušatelj sudjelovala Ana Žele. Sukladno situaciji pandemije, kongres je održan online, ali i na takav način se moglo unutar struke diskutirati o aktualnoj temi – kako psihoterapeuti mogu ponuditi nadu. Na kongresu su predavači bili neki od vodećih psihoterapeuta, kao što je Irvin Yalom. On je utjecajni psihoterapeut humanističke i egzistencijalističke orijentacije, ali također i pisac. Počasni je profesor psihijatrije na Sveučilištu Stanford. Njegove poznate knjige su Kad je Nietzsche plakao i Problem Spinoza. Nadamo se da će ubuduće globalna situacija biti povoljnija te da će kolege biti moguće susresti i uživo.